Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Marzena
10 kwietnia 2024r. nasi uczniowie wzięli udział w XV Międzypowiatowym Turnieju Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży z placówek kształcenia specjalnego organizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy działający przy Szkole Podstawowej Specjalnej w SOSW w Płońsku.
Spośród 70 wychowanków z 7 Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Ciechanowie, Kozienicach, Pułtusku, Płocku, Mławie i Płońsku wyłoniono zwycięzców, a wśród nich dwóch naszych uczniów:
Kategoria I chłopców młodszych:
III m - Sebastian Łepkowski – Ciechanów🥉
Kategoria II chłopców starszych:
II m - Janusz Rutkowski - Ciechanów 🥈
Serdecznie gratulujemy naszym wychowankom odniesionych sukcesów 💪 a Panu Sławomirowi Kamińskiemu dziękujemy za rzetelne przygotowanie 🤝👏
Gratulujemy wszystkich uczestnikom turnieju !🏆🏆🏆
Dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w dzisiejszej imprezie i za wspólną, niezapomnianą zabawę 🏓☺
 

Zdjęcia pobrane ze strony https://www.facebook.com/zs3plonsk

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38