Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Super User
Odsłony: 4684

Nasz Ośrodek to ośrodek specjalny. Nie wszystkim podoba się ta nazwa, nam też. Jednak używając nazwy "specjalny" mamy na myśli:
ten jedyny, inny niż wszystkie, bardziej rozumiejący, bliższy dziecku...
 
W naszej szkole nie dzielimy uczniów na dobrych i na złych. Wymagania programowe są dostosowane do możliwości każdego. Obejmujemy edukacją i opieką dzieci oraz młodzież (w wieku od 3 do 25 lat) z różnymi dysfunkcjami: upośledzeniem umysłowym Opieką obejmuje uczniów z upośledzeniem umysłowym (od stopnia lekkiego do głębokiego), ze sprzężeniami i zaburzeniami osobowości, Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, zespołem Downa, autyzmem i innymi.
 
W strukturze Ośrodka działa:
    • przedszkole
    • szkoła podstawowa
    • szkoła przysposabiająca do pracy
    • branżowa  szkoła zawodowa I stopnia
    •  zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka