Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Super User
Odsłony: 2653

 

TERAPIA BIOFEEDBACK


Siedzisz sobie w fotelu i patrzysz w ekran komputera. Widzisz tam tor wyścigowy, a na nim bajeczne Ferrari. Ty jesteś jego kierowcą, ale nie siedzisz za kierownicą. Nie dotykasz też ani klawiatury komputera, ani joysticka. Twoje zadanie polega na prowadzeniu Ferrari za pomocą...... myśli.
Niemożliwe? A jednak! Dzięki Biofeedbackowi można nie tylko bezpiecznie prowadzić wirtualny samochód czy poderwać do startu samolot, ale też sterować własnym ciałem.

 

Co to jest Biofeedback?
Nazwę tłumaczy się: Bio ( biologiczny) + Feedback ( sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne.
Istotą metody EEg Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności między naszym ciałem i umysłem, a jakością pracy mózgu. Tak więc celem terapii jest pozytywna, korzystna dla zdrowia regulacja fal mózgowych, czyli zmiana wzorca tych fal w procesie treningowym.
Komu może pomóc metoda Biofeedback?
Dzieciom i starszym cierpiącym na:
- zaburzenia koncentracji uwagi,
- niską samoocenę,
- zaburzenia mowy,
- autyzm,
- nadpobudliwość psychoruchową,
- ADHD i ADD,
- fobie i natręctwa,
- zaburzenia emocjonalne,
- brak motywacji,
- napięcie mięśniowe,
- zaburzenia pamięci;


Jak wygląda trening Biofeedback?
Terapeuta przykleja do głowy ucznia elektrody podłączone do komputera. Na ekranie pojawia się gra, którą kieruje badany, używając jedynie własnych fal mózgowych bez pomocy klawiatury, myszki czy joysticka. Pracę mózgu ocenia komputer, który w nagrodę przydziela punkty. Po zebraniu odpowiedniej ilości punktów, terapeuta wprowadza treningi o wyższym stopniu trudności. Gdy mózg wytwarza fale nieprawidłowe, na monitorze widać zakłócenia video gry, co skutkuje wstrzymaniem przydzielanych punktów. Wówczas dziecko dąży do wygrania z komputerem, a tym samym mobilizuje mózg do tworzenia poprawnego wzorca fal mózgowych.  Poprzez to poprawia własny stan psychiczny: samopoczucie, nastrój, pamięć, wycisza negatywne emocje, zmniejsza stres, poprawia sprawność psychomotoryczną i koncentrację uwagi.
Jakie są procedury osiągania celów?
- zapoznanie ucznia i rodziców z metodą Biofeedback,
- uzyskanie zgody rodziców na przeprowadzanie treningów,
- założenie karty ucznia w oparciu o szczegółowy wywiad z rodzicem lub opiekunem prawnym,
- wykonanie mapy mózgu i jakościowa i ilościowa interpretacja jej wyników,
- wykonanie testów i ich analiza,
- ustalenie indywidualnego protokołu i częstotliwości treningów,
- wykonanie kontrolnej mapy mózgu,
- analiza wyników terapii.
Ilość treningów zależy od rodzaju i nasilenia zaburzeń i deficytów dziecka.
Czego można spodziewać się po zakończeniu terapii?
Uczeń po serii treningów powinien:
- lepiej organizować sobie pracę,
- chętniej podejmować wysiłek umysłowy,
- szybciej uczyć się, zapamiętywać i przypominać sobie nabyte wiadomości,
- lepiej koncentrować się,
- chętniej i sprawniej wykonywać powierzone mu zadania,
- kontrolować swoje emocje,
- aktywnie uczestniczyć w życiu grupy,
- uwierzyć we własne siły, podwyższyć swoją samooceną,
- lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych,
- poprawić komunikację werbalną z otoczeniem;

  Biofeedback wykorzystywany jest przez pedagogów jako ważna metoda diagnozująca, profilaktyczna i naprawcza. Jest metodą skuteczną i całkowicie bezpieczną, jednocześnie atrakcyjną dla dzieci.