Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Super User
Odsłony: 3849

WOKRO Projekt za Życiem

Na mocy porozumienia zawartego 28 listopada 2018 r. pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Powiatem Ciechanowskim, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie funkcjonuje wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Zadanie będzie realizowane w latach 2017 - 2021.
Celem działania WOKRO jest udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia.
​Do zadań Ośrodka należą:
Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności terapeutycznej, psychologicznej, logopedycznej i fizjoterapeutycznej;
Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom i ich rodzinom;
Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju w warunkach i formach określonych w odpowiednich przepisach;
Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu,
w tym: zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących
je specjalistach, prowadzenie akcji informacyjnych, monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.
Jednym z założeń kompleksowego programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest utworzenie sieci ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, dla których priorytetem jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością. Jednostkę, która ma pełnić rolę takiego ośrodka wskazuje starosta. Na terenie powiatu ciechanowskiego zadania programu realizować będzie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.
Do najważniejszych zadań ośrodka należeć będą: wsparcie psychologiczne ukierunkowane na poradzenie sobie przez rodzinę z sytuacją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, udzielanie interdyscyplinarnej pomocy rodzicom z dziećmi od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością, zapewnienie specjalistycznej opieki dziecku i jego rodzinie, m.in. usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów, konsultacji lekarzy różnych specjalności, w zależności od potrzeb dziecka.
SOSW w Ciechanowie jest przygotowany do pełnienia funkcji ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego. Placówka dysponuje odpowiednią bazą lokalową wyposażoną w specjalistyczny sprzęt i ciekawe pomoce, co pozwala prowadzić zajęcia w sposób atrakcyjny dla dzieci. Nauczyciele specjaliści zatrudnieni w ośrodku, prowadzący zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania posiadają przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju. Posiadają także kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności, czy zaburzeń dziecka, w szczególności są to logopedzi, neurologopedzi, surdologopedzi, psycholog, pedagog, oligofrenopedagodzy, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuci, terapeuci gimnastyki korekcyjnej.
Jeżeli rodziców niepokoi rozwój dziecka – zapraszamy do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie. Udzielimy bezpłatnych konsultacji, a także zapewnimy różnorodne zajęcia.
Kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie, ul. Sienkiewicza 13, tel. 23 6722889, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Działalność wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego jest w całości finansowana ze środków budżetu państwa.

 

Do pobrania (plik pdf)  wniosek wokro Za życiem.pdf