Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

oferta i rekrutacja

 

          Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka są to zintegrowane działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka. Działania te obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem.

WWRD organizowane jest dla dziecka z niepełnosprawnością posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rekrutacja na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odbywa się poprzez złożenie dokumentów w sekretariacie szkoły (tzn. kopii opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wniosku o przyjęcie dziecka na zajęcia WWRD) .

Zajęciami objęte są dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Wszystkie zajęcia prowadzone przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy są nieodpłatne. Rekrutacja odbywa się nieprzerwanie, przez cały rok szkolny. Rodzice zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach mogą otrzymać informacje w sekretariacie szkoły, gabinecie koordynatora WWRD lub pod numerem telefonu 23 672 28 89

 

Do pobrania (plik pdf)  wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia_wwr (plik pdf)