Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Super User
Odsłony: 3307

 

Oferujemy Państwu:

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Przedszkole Specjalne

Szkołę Podstawową Specjalną

klasy I-III

klasy IV-VIII

Szkołę Przysposabiającą do Pracy Specjalną

klasy I-III

Branżową Szkołę I-go Stopnia Specjalną

klasy I-III

  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie naszego ośrodka:

-w pracowni hotelarskiej

-pralni

-w nowocześnie wyposażonych pomieszczeniach kuchennych

Internat szkolny

Osoby zainteresowane pobytem dziecka w internacie składają dodatkowe podanie do Dyrektora Ośrodka.

 

ZAPRASZAMY!

JESTEŚMY DLA WAS !

 

Przyjmujemy dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem.

Uczniowie muszą posiadać orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o skierowanie do SOSW w Ciechanowie
  • aktualne orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 Załączniki:

Do pobrania (plik pdf)  Wniosek o skierowanie do SOSW.pdf

Do pobrania (plik pdf)  Karta_informacyjna_ucznia.pdf

Do pobrania (plik pdf)  Karta informacyjna przedszkolaka.pdf

Do pobrania (plik pdf)  Wniosek_o_przyjęcie_dziecka_do_świetlicy.pdf

Do pobrania (plik pdf)  Wniosek_o_przyjęcie_dziecka do internatu szkolnego.pdf