Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Super User
Odsłony: 1984

 

Uczniowski Klub Sportowy „ Olimp” powstał w marcu 1997 roku z inicjatywy nauczycieli i uczniów .

Od momentu powstania klubu pragniemy, aby sport który ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, jest ważnym i niezbędnym czynnikiem w rozwoju jego osobowości stał się drogą kształtowania zdrowia, realizacji pasji, która pomaga wypoczywać, bawić się, przeżywać radość ,cieszyć się z nabywania nowych i doskonalenia posiadanych umiejętności, a także, by tworzyć warunki dla szeroko pojętej integracji młodzieży niepełnosprawnej w społeczności lokalnej.

Głównymi celami klubu jest:

upowszechnianie sportu wśród uczniów naszej szkoły;

planowanie i organizowanie życia sportowego uczniów;

angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej;

organizowanie zajęć sportowych;

organizowanie działalności sportowej;

organizowanie lub współorganizowanie imprez sportowych o wymiarze, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym.

Od samego początku Uczniowski Klub Sportowy cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży, która bardzo chętnie i licznie uczestniczyła w zajęciach pozalekcyjnych.

UKS stał się miejscem, które umożliwia nie tylko uzdolnionej sportowo młodzieży i dzieciom, wypełnić nadmiar wolnego czasu, ale w niektórych przypadkach pozwala zrealizować, choć w minimalnym stopniu marzenia o karierze wielkiego sportowca. Dla bardzo przeciętnych dzieci jest płaszczyzną, na której ci średniacy, mogą okazać się o wiele lepszymi od swych rówieśników. Ci bardziej utalentowani i uzdolnieni ruchowo zdobywają swe pierwsze medale a pozostali doskonale się bawią rozwijając swoje zainteresowania i podnosząc sprawność fizyczną.

W pierwszym obszarze działania klubu tj. pracy z dziećmi i młodzieżą szkolenie ukierunkowane jest na piłkę nożną, tenis stołowy i lekkoatletykę, zwłaszcza biegi przełajowe. Dzięki systematycznej pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej młodzież zaczęła odnosić znaczące sukcesy. Na początku były to zawody wojewódzkie szkół specjalnych. Wielokrotnie wygrywaliśmy edycję wojewódzkich biegów przełajowych, która corocznie odbywa się w Jońcu. Sukcesy te spowodowały, iż zaczęliśmy uczestniczyć w zawodach ogólnopolskich. Pierwszy raz wystąpiliśmy na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej ,które odbyły się na AWF w Warszawie 1995 roku.

Nasze zespoły w piłce nożnej zawsze należały do czołówki województwa mazowieckiego Szkół Specjalnych, o czym świadczą liczne dyplomy i puchary wyeksponowane w Ośrodku . Piłka nożna to dyscyplina bardzo lubiana wśród naszej młodzieży i nigdy nie brakuje chętnych do jej uprawiania. Dzięki temu uczniowie zwiększają swoje umiejętności i coraz częściej zaczynają odnosić znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej.

Nasi sportowcy, co roku odnosili liczne sukcesy indywidualne i drużynowe na zawodach rangi rejonowej i wojewódzkiej, a także zdobywali bardzo wiele cennych sukcesów na arenie narodowej i międzynarodowej.

Wielu wychowanków powołano do Kadry Polski „Sprawnych-Razem”, co dało im możliwość trenowania z najlepszymi w kraju podczas licznych obozów i zgrupowań.