Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Ważnym ogniwem wspomagania rozwoju naszych uczniów jest rehabilitacja ruchowa, gdyż ruch jest podstawą potrzeb człowieka w prawidłowym funkcjonowaniu. Skuteczność oddziaływań ruchowych jest tym większa im wcześniej zostanie podjęta. Poprzez ćwiczenia fizyczne wykorzystujące różne metody kinezyterapeutyczne nabywana, przywracana lub utrzymywana jest sprawność  ruchowa wpływająca na dalszy rozwój dziecka. Dla każdego naszego ucznia opracowany jest specjalny program terapeutyczny. W uszkodzeniu układu nerwowego wykorzystywany jest szeroki wachlarz indywidualnych ćwiczeń indywidualnych. Fizjoterapeuta pracujący w naszym ośrodku szkolno – wychowawczym wykorzystuje w terapii następujące metody terapeutyczne:
- Metodę NDT Bobath
- Metodę FITS ( Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz)
- Trójpłaszczyznową terapię stóp
- Integrację sensoryczną
  Jako terapeuta dziecięcy prowadzi terapię neurorozwojową dzieci i niemowląt:
- przedwcześnie urodzonych
- z mózgowym porażeniem dziecięcym
- z zaburzeniami napięcia mięśniowego
- z zespołami wad genetycznych
 -z przepukliną oponowo - rdzeniową   
- z wadami postawy
- z wadami stóp                                                    
Zajęcia prowadzone są w komfortowo i bezpiecznie wyposażonych salach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.