Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Marzena
Serdeczne podziękowania
dla firmy RAMY - OPRAWA OBRAZÓW Leszek Tyl
za współpracę, życzliwość i pomoc w sfinansowaniu potrzebnych materiałów oraz nieodpłatne oprawienie zdjęć uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Ciechanowie ❤️
 
Marzena

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO zafundował nam nie lada atrakcję - wystawę "Boska komedia" Dantego Alighieri. Zwiedzając ją mogliśmy obcować ze znaczącym i intrygującym rozdziałem w historii sztuki. Oryginalne, kolorowe odbitki drzeworytów wykonanych do akwareli Salvadora Dali rozbudziły wyobraźnię i wywarły ogromne wrażenie na wychowankach grup wychowawczych.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38