Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ działające w szkole:

Koło ekologiczno – plastyczne,

Koło rytmiczno - taneczne "TWORZYMY W TAŃCU"

Koło gier stolikowych,

Koło sportowe,

Koło czytelniczo - recytatorskie