Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLAKA

700 – 800 Schodzenie się dzieci, rozmowy z rodzicami, wspieranie rozwoju dziecka poprzez zabawy dowolną, zabawę w kącikach zainteresowań.

800 – 820 Powitanie z dziećmi, zabawy integracyjne, zabawy dydaktyczne

820 – 840 Gimnastyka poranna, zabawy ruchowo - rytmiczne

840 – 900 Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych.

900 – 930 Śniadanie. Zwrócenie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu.

930 – 1100 Zajęcia dydaktycznych realizowane zgodnie z postawą programową zorganizowane przez nauczycielkę w sali – zabawy i ćwiczenia rozwijające zainteresowania i stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia kalendarzowe na świeżym powietrzu.

1100 – 1130 Drugie śniadanie. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po śniadaniu.

1130 – 1200 Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu, zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji prac ogrodniczych i porządkowych. Wycieczki i spacery.

1200 – 1230 Przygotowanie do obiadu. Zabiegi higieniczne w łazience. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

1230 – 1300 Obiad. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie prawidłowej postawy. Rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu.

1300 – 1400 Odpoczynek. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć, słuchanie bajek i opowiadań dla dzieci. Dowolne zabawy oraz działalność plastyczna i konstrukcyjna według zainteresowań dzieci: grupowe zabawy zręcznościowe, gry planszowe, zadania stolikowe.

1400 – 1600

Indywidualna praca z dzieckiem - wspomaganie i korygowanie jego rozwoju.

Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w kącikach tematycznych.

Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

zajęcia rewalidacyjne

zajęcia dodatkowe zgodna z harmonogramem,

zajęcia o charakterze relaksacyjnym

Kontakty indywidualne z rodzicami/ opiekunami dzieci.

Odbiór dzieci z przedszkola.