Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Sekcje zainteresowań


Samorząd Wychowanków jest reprezentantem wszystkich mieszkańców. Zachęca ich do współdziałania na rzecz grup wychowawczych, Ośrodka i środowiska społecznego. Włącza się w akcje charytatywne: „Świąteczna paka dla psiaka”, „Zakrętki Info”. Co roku organizuje kampanię wyborczą do Rady Samorządu Wychowanków, akcję „Jedzenie na życzenie” oraz „Konkurs czystości”.

Sekcja sportowa promuje aktywny styl życia oparty na ruchu. Podczas zajęć sportowych wychowankowie korzystają z siłowni, sali gimnastycznej, wielofunkcyjnego boiska, placu zabaw. Popularnością wśród mieszkańców cieszy się „Turniej gier stolikowych” i „Turniej piłki halowej”.

Sekcja akwarystyczna pomaga wychowankom poznać narzędzia pracy akwarysty, odkrywać tajniki i uroki świata akwarystycznego. Posiada trzy akwaria, wyposażone w rośliny i różne gatunki ryb akwariowych. Służą one wychowankom do ćwiczeń praktycznych, jak wymiana wody w akwarium, czyszczenie jego wyposażenia. Dla wychowanków sekcja przygotowuje „ Światowy Dzień Zwierząt” i „Światowy Dzień Wody”.

Sekcja informatyczna stara się rozwijać u wychowanków umiejętności: posługiwania się sprzętem komputerowym, wyboru gier komputerowych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu (program „Opiekun ucznia”). Podopieczni mają do dyspozycji pracownię wyposażoną w laptopy, konsole x-boxy, tablicę multimedialną, telewizory i kino domowe. Sekcja prowadzi zajęcia multimedialne, rywalizacje sportowe z użyciem Play Station i zabawy ruchowe wykorzystujące kinect.

Sekcja artystyczna rozwija zainteresowania wychowanków różnymi dziedzinami sztuki. Organizuje świąteczne warsztaty plastyczne, spotkania z muzyką, teatrem, tańcem i filmem. Co roku przygotowuje „Andrzejki”, „Bal karnawałowy”, „Baśniowe spotkania”. Członkowie sekcji prezentują wytwory swojej pracy na gazetkach i konkursach organizowanych w placówce, środowisku lokalnym, regionie.