Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

 
Uczniowie naszego Ośrodka, którzy zamieszkują na stałe poza Ciechanowem, mają możliwość całodobowego pobytu w placówce w dniach nauki szkolnej. Wychowankowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę lokalową, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażoną w windy, toalety, aneksy mieszkalne z łazienką, pracownie tematyczne. Podopieczni mają zapewnione codzienne wyżywienie w stołówce z możliwością dofinansowania przez gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej. Całodobowy pobyt dla wychowanków jest bezpłatny

Wyspecjalizowana kadra pedagogów stwarza życzliwą atmosferę, sprzyjającą wypoczynkowi i szeroko rozumianemu rozwojowi dzieci. Oprócz typowych zajęć, mających na celu uzupełnianie braków w nauce, uspołecznienie i przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym, wychowankowie mogą realizować własne marzenia, doskonalić swoje zdolności i rozwijać talenty. Dla grup wychowawczych przygotowana jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, którą realizują prężnie działające sekcje zainteresowań
akwarystyczna, sportowa, artystyczna, informatyczna oraz samorząd wychowanków.

Dzięki sekcji akwarystycznej nasi wychowankowie odkrywają tajniki i uroki świata akwarystycznego, poszerzają swoją wiedzę o rybach akwariowych i ich warunkach życia.

Sekcja sportowa promuje aktywny styl życia oparty na ruchu. Wychowankowie podczas zajęć sportowych ćwiczą elementy różnych dyscyplin sportowych, korzystają z siłowni, sali gimnastycznej, wielofunkcyjnego boiska, placu zabaw oraz miejskiego basenu i lodowiska.

Rozwijaniem zainteresowań artystycznych wychowanków, pobudzaniem ich wyobraźni i wyzwalaniem inicjatywy twórczej zajmuje się sekcja artystyczna. Dzięki niej dzieci uczestniczą w wystawach malarskich, projektach muzycznych, spotkaniach literackich, warsztatach plastycznych i tanecznych. Promują swoją twórczość w placówce, środowisku lokalnym, regionie.
Sekcja informatyczna stara się rozwijać u wychowanków umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym, wyboru gier komputerowych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

Samorząd reprezentuje wszystkich wychowanków, dba o dobre imię Ośrodka, rozwija demokratyczne formy współżycia, współdziałania i wzajemnego wspierania się. Mobilizuje do pracy na rzecz grupy, Ośrodka, środowiska naturalnego.
Naszym celem jest stwarzanie wychowankom jak najlepszych warunków do mieszkania, nauki, pracy i odpoczynku, aby każda osoba czuła się tu, jak w domu – bezpiecznie i swobodnie.