Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

Marzena
Odsłony: 47

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO zafundował nam nie lada atrakcję - wystawę "Boska komedia" Dantego Alighieri. Zwiedzając ją mogliśmy obcować ze znaczącym i intrygującym rozdziałem w historii sztuki. Oryginalne, kolorowe odbitki drzeworytów wykonanych do akwareli Salvadora Dali rozbudziły wyobraźnię i wywarły ogromne wrażenie na wychowankach grup wychowawczych.