Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

AKTYWNA TABLICA

 

 

W ykorzystanie TIK w pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

Współczesna edukacja stawia zarówno przed uczniami jak i nauczycielami szereg nowych wyzwań. Jednym z nich są wciąż pojawiające się nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które stanowią dziś nieodłączny element codziennego życia wielu ludzi. Wpływają one na różne obszary życia społecznego, w tym edukację i stanowią wartościowe narzędzie dla osób z niepełnosprawnością lub posiadających inne specjalne potrzeby edukacyjne. Nasza codzienność jest niemalże całkowicie zdominowana przez technologię informacyjno-komunikacyjną, dlatego też dostępność do informacji staje się kluczowa i niezbędna.

Internet umożliwia nam zdobywanie wiedzy i uczenie się, pozwala na załatwienie wielu spraw (zakupy, sprawy urzędowe), a także daje możliwość korzystania z dóbr kultury, komunikowania się z innymi ludźmi oraz udziału w życiu publicznym (popularne w ostatnich latach blogi czy portale społecznościowe).

TIK stosowane w edukacji ma na celu głównie przystosowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Narzędzia te ułatwiają uczniom z niepełnosprawnościami dostęp do informacji i nauki, ponieważ mają wiele funkcji, które pozwalają indywidualizować sposób uczenia się – odbioru i organizacji informacji, np. możliwość powiększenia czcionki, tworzenia kontrastu, wykorzystania wsparcia głosowego, atrakcyjne formy graficzne i wiele innych.

Okres nauki zdalnej pokazał, że nowoczesne technologie są dla każdego, również-a może szczególnie dla uczniów z SPE. Stanowią doskonałe narzędzie wspomagające naukę. Często są też jedynym sposobem na usprawnianie zaburzonych sfer motorycznych czy intelektualnych. Dzięki właściwie dobranym i dostosowanym aplikacjom możemy oddziaływać wielozmy

 

Zdjęcie ze strony https://pixabay.com/plsłowo. Odpowiednie narzędzia mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności społecznych, motorycznych, mogą poprawić komunikację, ułatwić codzienne funkcjonowanie dziecka, mogą pomóc doskonalić umiejętności szkolne.

Należy tu jednak podkreślić, że nie każda aplikacja przeznaczona jest dla każdego ucznia. Przed użyciem jej na lekcji warto ją najpierw przetrenować i przećwiczyć jej zastosowanie. Trzeba także pamiętać, by nie ograniczać się tylko do skrajnego wdrażania nowoczesnych technologii, gdyż mają one być środkiem do celu, jaki chcemy osiągnąć, a nie celem samym w sobie.

Jakie korzyści daje zatem stosowanie TIK w pracy z uczniem z SPE?

 • Uatrakcyjnia proces edukacyjny
  i terapeutyczny.

 • Pomaga w usprawnianiu manualnym.

 • Ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową.

 • Doskonali percepcję wzrokową.

 • Usprawnia zaburzenia integracji sensorycznej.

 • Pomaga w zrozumieniu treści.

 • Wizualizuje omawiane zagadnienia.

 • Usprawnia komunikację.

 • Daje szansę uczniom, którzy nie komunikują się werbalnie lub mają zaburzenia interpersonalne i społeczne.

 • Jest motywatorem dla uczniów, którzy nie mają w domu możliwości obcowania z tabletem czy komputerem.

Bibliografia:

 1. https://www.ore.edu.pl/2019/05/wykorzystanie-tik-w-nauczaniu-i-uczeniu-sie-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/

 

Oprac. Sylwia Parólska