ORGANIZACJA SOSW


Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.
Priorytetem w naszej pracy jest dobro dziecka.
Poprzez różne działania edukacyjnie wychowawcze rozwijamy tkwiące w nich możliwości tak, aby mogły jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją. Podejmujemy szereg działań i rozwiązań nakierowanych na spontaniczną i celową integrację naszych uczniów ze środowiskiem.
 
W strukturze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego funkcjonują następujące placówki dydaktyczne i opiekuńcze:

    • Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
    •  Przedszkole Specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną,  autyzmem i różnego rodzaju  sprzężeniami.
    • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym.
    • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością  intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
    • Branżowa Szkoła I Stopnia  Specjalna   dla
    • uczniów z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Statut SOSW część 1 z 2 pdf 1.83 MB Andrzej Lazarewicz
Statut SOSW część 2 z 2 pdf 1.39 MB Andrzej Lazarewicz
Zmiany do Statutu SOSW - Uchwała nr 20/2023/2024 pdf 44.25 KB Andrzej Lazarewicz
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 luty 2020 11:55 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 luty 2020 11:57 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 luty 2020 13:56 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 luty 2020 14:29 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 kwiecień 2020 12:39 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 grudzień 2020 11:00 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 16 kwiecień 2021 12:51 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. środa, 28 wrzesień 2022 11:07 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 13 grudzień 2022 11:19 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 15 kwiecień 2024 17:00 Andrzej Lazarewicz