Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Ciechanowie.

• Data publikacji strony internetowej: 2020.02.20

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 29.03.2021 r.

• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i samokontroli dnia: 30.03.2022 r.

• Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

➢Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Żbikowska

➢E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

➢Telefon: 236722889

Każdy ma prawo:

✗ zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

✗ zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

✗ wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

✗ dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

✗ wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

✗ wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

➢Organ nadzorujący: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

➢Adres: ul. Sienkiewicza 13, 06-400 Ciechanów

➢E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

➢Telefon: 236722889

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność Architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy mieści się w budynku wolnostojącym. Składa się on z budynku szkoły i internatu. Po obu stronach budynku znajdują się parkingi, w tym przed wejściem głównym umiejscowiony jest parking dla osób
niepełnosprawnych. Osoby na wózkach mogą poruszać się bez przeszkód po ośrodku, gdyż na jego terenie zamontowana jest winda i podjazd dla osób na wózkach. Dodatkowo na zewnątrz, po obu stronach budynku, znajdują się dwie
windy zewnętrzne.
Po terenie ośrodka jest możliwość poruszania się z psem asystentem. Ośrodek wyposażony jest w łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które się znajdują na każdej kondygnacji. Nie ma urządzeń dla osób niewidomych i słabowidzących (np. tablic kontrastowych, tablic w języku brajla).
Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego.


Inne informacje i oświadczenia

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 15 kwiecień 2021 10:39 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 11:41 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 11:46 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 11:47 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 11:48 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 11:48 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 11:48 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 11:49 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 11:55 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 12:25 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 12:25 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 12:34 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 12:35 Andrzej Lazarewicz
Artykuł został zmieniony. czwartek, 30 marzec 2023 12:36 Andrzej Lazarewicz