Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Marzena
"Dla tych,
którzy odeszli w nieznany świat,
płomień na wietrze
kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
pod cmentarnym murem
i niebo jesienne
u góry.
Dla nich
harcerskie warty
i chorągiewek gromada
i dla nich ten dzień
– pierwszy dzień listopada.
„Dla tych, którzy odeszli” – Gellnerowa Danuta
 
Przed nami czas zadumy i pamięci o tych, których już nie ma wśród nas. W ostatnim tygodniu nasi uczniowie, wychowankowie i nasze przedszkolaki wraz ze swoimi opiekunami odwiedzali groby zmarłych nauczycieli oraz grób ofiar zamordowanych przez Hitlerowców. Z nostalgią i tęsknotą, przy blaskach jesiennego słońca, spacerując po cmentarzu parafialnym wspominali zmarłych bliskich.
 
Marzena
W dniu dzisiejszym uczestniczyliśmy w ważnej imprezie sportowej osób niepełnosprawnych, która odbywa się w Gołotczyźnie - Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej.
W dniach 28-29 października trwają Mistrzostwa Europy Virtus w Biegach Przełajowych oraz Mistrzostwa Polski Sprawni Razem.
Światowa Federacja Sportu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną VIRTUS powierzyła organizację zawodów lekkoatletycznych Związkowi Stowarzyszeń Sportowych Sprawni Razem.
Nasi uczniowie z Koła Tanecznego mogli zaprezentować swoje talenty szerszej publiczności.
Jesteśmy z Was niezmiernie dumni ❤🥰❤.
 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38