Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Marzena

W dniu dzisiejszym odbyła się w naszym Ośrodku akademia z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się polonezem w wykonaniu nauczycieli oraz uczniów. Korowód poprowadziła Pani Dyrektor Agnieszka Lubowiedzka. Po zakończonym tańcu mieliśmy okazję zobaczyć montaż słowno –muzyczny, podczas którego wysłuchaliśmy patriotycznych wierszy i piosenek . Występ przygotowali uczniowie pod kierunkiem pań, Marii Tyjeńskiej – Cylke, Magdaleny Żbikowskiej oraz Małgorzaty Niestępskiej. Swoje umiejętności zaprezentowali również członkowie koła tanecznego, którzy pod kierunkiem pani Katarzyny Ignatowskiej przygotowali krótki układ taneczny z wykorzystaniem szarf w barwach narodowych, bieli i czerwieni. Zwieńczeniem akademii było wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Jak zwykle piękną dekorację wykonały tym razem panie Magdalena Antosiak, Marzena Kalinowska i Dorota Budnicka. Dzisiejsza impreza była przede wszystkim wspaniałą lekcją historii oraz okazją do krzewienia postaw i wartości patriotycznych. Spotkała się z dużym uznaniem wśród licznie zgromadzonej publiczności.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38