Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Magdalena

W dniu dzisiejszym po raz kolejny mobilizowaliśmy klasy do wspólnego działania. Tym razem klasy miały, zgodnie z porą roku, przygotować wspólnie dekoracje w klasie i ubrać się na zielono. Większość klas z wielkim zapałem i zaangażowaniem podeszła do przedstawionego zadania. Do tej edycji przygotowali się najlepiej:

- klasa I/II lz

- klasa III ub

- klasa III u

- klasa I/II ud

- klasa V us

- klasa II ue

- klasa VIII al

Magdalena

W naszej szkole od momentu pożegnania zimy wszyscy nauczyciele i uczniowie poczuli wiosnę. W klasach pojawiły się kolorowe, wiosenne dekoracje, a wszyscy dzięki słonecznym dniom stali się uśmiechnięci i pogodni. Oto kilka dowodów na pojawienie się wiosny w naszym ośrodku:

 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38