Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

 

Główna Księgowa pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

 

Pracownicy administracji od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30-15.30


Pracownicy pedagogiczni wg. tygodniowego rozkładu zajęć


Pracownicy obsługi
wg. grafiku miesięcznego