Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Super User

 

Szanowni Państwo;


Od 25 maja 2020r. będziemy prowadzić stacjonarne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze oraz zajęcia rewalidacyjne dla zainteresowanych.
Chęć uczestniczenia w zajęciach zgłaszamy u wychowawcy klasy.
Przychodzimy na zajęcia w ściśle określonym terminie według planu zajęć.
Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach rodzic/opiekun prawny wypełnia oświadczenie (do pobrania w zakładce dla rodzica) lub wydrukowane oświadczenia będzie można wypełnić w wejściu głównym.


Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego - pobierz
Zgłoszenia dziecka na rewalidację – pobierz

 

Super User

 

PODZIĘKOWANIE ZA OKAZANĄ POMOC


"Jeden z najgłębszych sekretów życia polega na tym, że tylko to wszystko, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić"

Carroll Lewis

 

 

Mimo, że mamy czas pandemii koronawirusa są „LUDZIE DOBREGO SERCA”, którzy pamiętają o naszej placówce. Dzięki Pani Prezes Rejonowego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie nasi uczniowie otrzymali DWA, DUŻE REHABILITACYJNE ROWERY TRÓJKOŁOWE a pracownicy MASECZKI, RĘKAWICZKI i PŁYNY DEZYFEKCYJNE.


Serdecznie dziękujemy za okazaną życzliwość i wsparcie.

Super User

Dziękujemy.


Z ogromną przyjemnością informujemy, że podczas akcji zbiórki darów dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie,nasza społeczność jak zwykle wykazała się ogromnym sercem i otwartością. Po raz kolejny nasi uczniowie, rodzice i pracownicy okazali wiele serca uczestnicząc w akcji. Na prośbę o pomoc zwierzętom mieszkającym w schronisku, spontanicznie odpowiedziało wiele osób. W tym roku, dzięki naszemu zaangażowaniu, do Schroniska trafi wykonany na zamówienie piękny i wygodny domek dla piesków.

Niestety z przyczyn od nas niezależnych nie możemy go na razie przekazać pieskom. Bezpiecznie czeka w Ośrodku na nasz powrót i czas, kiedy bezpiecznie będziemy mogli przetransportować dar do Schroniska w Pawłowie.
Wszystkim, którzy okazali wiele serca i zaangażowali się w akcję, serdecznie dziękujemy.
Samorząd wychowanków Ośrodka wraz z opiekunami

Super User

Pomoc PFRON dla osób niepełnosprawnych (uczniów pełnoletnich) w związku z epidemią koronawirusa

Informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu, wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.


Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:
1. osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 r. do 4 września 2020 r., możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych, następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Wysokość pomocy

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38