Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak
Magdalena

W dniu wczorajszym odbyła się kolejna edycja akcji organizowanej przez Samorząd Szkolny  - "ZGRANA KLASA". Zadanie realizowane przez uczniów w poszczególnych klasach dotyczyło przygotowania dekoracji klasy, strojów i masek na BAL KARNAWAŁOWY. Oceniane jak zawsze było zaangażowanie wszystkich uczniów w klasie. Oto najlepsi w tej edycji:

- klasa I/ IIud,  klasa II ue, klasa III h, klasa I hm.

Wszystkim dziękujemy za wspaniałe przygotowanie się do zabawy! Zapraszamy do kolejnej edycji "ZGRANEJ KLASY"!

  

Magdalena

W poprzednim tygodniu kolejny raz w naszym Ośrodku młodzież z Branżowej Szkoły Pierwszego stopnia uczestniczyła w spotkaniu z p.Iza Malesa-Kuś z zakresu Doradztwa Zawodowego "Rynek pracy i przygotowanie do spotkania z pracodawcą". Zajęcia były bardzo ciekawe i przyniosły wiele nowych informacji  dla naszej młodzieży. Dziękujemy serdecznie Urzędowi Pracy w Ciechanowie.

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY

06-400 Ciechanów
ul. Sienkiewicza 13

SOSW TEL. 23 672 28 89

sekretariat@soswciechanow.edu.pl

INTERNAT SOSW TEL. 23 672 36 38