Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Ciechanowie

                                  „Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał                                                                 się tym, kim stać się może”                                                                                                                                                                                                         J. Korczak

oferta i rekrutacja

 

Wymagane dokumenty przy REKRUTACJI:


1) Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekający z poradni psychologiczno – pedagogicznej
2) Podanie rodzica z prośbą o przyjęcie dziecka do placówki

 

REKRUTACJA_WWR (plik pdf)

wniosek_wwr (plik pdf)