KOŁA ZAINTERESOWAŃ działające w szkole:

Koło ekologiczno – plastyczne,

Koło rytmiczno – manualne „Tworzymy w tańcu”,

Koło gier stolikowych,

Koło sportowe,

Koło czytelniczo - recytatorskie


Posiadamy odpowiednio wyposażone zaplecze i wykwalifikowaną kadrę. Nasz Ośrodek stara się zapewnić uczestnictwo wszystkich uczniów w zajęciach specjalistycznych w wystarczającym dla nich zakresie.

Zastosowanie nowoczesnych metod pracy pozwala na usprawnianie, korygowanie i kompensowanie zaburzonych psychofizycznych funkcji dzieci, co umożliwia rozwijanie sprawności samodzielnego myślenia, uczenia się, przystosowania do rzeczywistości, komunikowania się. Terapie, które stosujemy w naszym Ośrodku to:

rewalidacja indywidualna z komunikacją alternatywną

logopedia (zajęcia usprawniające narządy artykulacyjne i mowę),

neurologopedia,

usprawnianie ruchowe (rehabilitacja i gimnastyka korekcyjna)

terapia metodą Biofeedback

zajęcia w sali integracji sensorycznej

zajęcia w sali doświadczania świata

zajęcia rewalidacyjne,

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne