1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
Podstawa prawna:
- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
 2 Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432,
z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).
 3.  Ferie zimowe


31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie,
zachodniopomorskie Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

 4. Wiosenna przerwa świąteczna

 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).
 5.  Egzamin ósmoklasisty

 Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1327, z późn. zm.); § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1361).
 6.  Egzamin zawodowy

 Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
( https://cke.gov.pl/egzamin zawodowy/ )
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu
nadanym ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 z późn. zm.)
  7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 Ustali dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej
( https://cke.gov.pl/egzamin zawodowy/
)
Podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2020 r.
poz.1327, z późn. zm.)
8.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkołach

24 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z póź., zm).
9. Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 luty 2020 15:35 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 luty 2020 15:04 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 wrzesień 2021 12:59 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 wrzesień 2021 13:00 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 wrzesień 2021 13:00 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 wrzesień 2021 13:02 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 wrzesień 2021 13:04 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 wrzesień 2021 13:05 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 wrzesień 2021 13:06 Elżbieta Brzezińska
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09 wrzesień 2021 13:17 Elżbieta Brzezińska