Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

mgr Elżbieta Brzezińska