Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 

p.o. Dyrektora mgr Dorota Ruszkowska